Дизайн архітектурного середовища (ДАС) – є відділом Львівського Коледжу Декоративного та Ужиткового Мистецтва ім. І. Труша що спеціалізується на підготовці студентів, які бачать себе майбутніми дизайнерами та архітекторами.

З часу заснування у 1966р. Відділ пройшов через низку змін та трансформацій намагаючись бути максимально цікавим та актуальним.

Заснований у 1966 р. відділ «Художне оформлення» (назва відділу протягом 1966 – 1996 рр.) під керівництвом Кучабського Ю.В. розвивався в межах тогочасних соціально-політичних умов. Навчальна програма була скерована на опрацювання та благоустрій експозиційно виставкових комплексів, розробки стендово-інформаційних композицій, наочної агітації, та виставково-модульних елементів.

Експозиційна композиція з інформацією для абітурієнтів 90-ті рр.

Експозиційна композиція з інформацією для абітурієнтів 90-ті рр.

Аудиторія композиції, Метрологічна 3 група Барабаша М.В. 90-ті рр

Аудиторія композиції, Метрологічна 3 група Барабаша М.В. 90-ті рр

В програмі навчання поглиблено вивчали шрифти, та окремі шрифтові композиції, виготовлення елементів декору, імітування текстур різноманітних матеріалів, та вивчення художньо-оздоблювальних технік (мозаїка, сграфіто, псевдо вітражі). На старших курсах розроблялись модульні об’ємно-просторові композиції з інформаційно-шрифтовим навантаженням для експозиції і інтер’єрах та екстер’єрах.

Поступово, накопичені знання та досвід відділу, потребували подальшого розвитку і реорганізації актуальних напрямках. Тому у 1996 р на базі відділу художнього оформлення формуються два інші, з вужчою спеціалізацією: відділ Реклами в Архітектурно Просторовому Середовищі (РАПС) очолює Зозуляк Ю.П., та відділ Промислової графіка під керівництвом Кучабської Г.М.

У програму навчання відділу РАПС поступово впроваджуються нові предмети, що скеровують відділ до вирішення архітектурного простору та його дизайну.

Студенти починають вивчати такі предмети: архітектурна графіка; основи макетування; та проектування малих архітектурних об’єктів.

Навчальна програма відділу включає в себе курсові проекти з розробки громадських та житлових інтер’єрів дизайн тематичних дитячих майданчиків, скверів, вуличних меблів та обладнання, прив’язуючи ці завдання до реально існуючих об’єктів та середовища.

Викладачі відділу рисунку, пром. графіки та дизайну. Метрологічна 3. 1996 р.

Викладачі відділу рисунку, пром. графіки та дизайну. Метрологічна 3. 1996 р.

Студенти відділу ДАС підчас сесії. Аудиторія композиції. Метрологічна 3. 2015 р.

Студенти відділу ДАС підчас сесії. Аудиторія композиції. Метрологічна 3. 2015 р.

З 2008 р. відділ змінює назву з РАПС на власне ДАС через явне домінування у навчальному процесі завдань, що більше відносились до архітектурного середовища та його дизайну і це стосувалось як інтер’єру так і екстер’єру.

Відділ має два базових предмети: проектування, що включає в себе виконання курсового проекту та допоміжних креслень; макетування, що супроводжує курсовий проект виготовленням моделі (макету) курсової роботи. Одночасно на відділі викладають допоміжні предмети, такі як: основи архітектурної графіки, основи макетування, комп’ютерна графіка та 3D проектування, матеріалознавство (технологія) та основи проектування. На останніх роках навчання студенти отримують можливість працювати над творчим проектуванням або концептуальним проектом.

Відділ надалі продовжує впроваджувати нові завдання для модернізації навчального процесу та адаптації до сучасних вимог та потреб студентів.